Пронајди го твојот HOSTING пакет


 
Хостинг пакети
Почетен
Најпродаван
Професионален
Гиганти
         
..Месечна цена
60 денари
99 денари
199 денари 250 денари
..Годишна цена
700 денари 1200 денари 2000 денари 3000 денари
         
Хостинг простор
200 MB
500 MB
750 MB
1000 MB
Месечен сообраќај
8 000 MB
13 000 MB
16 000 MB
20 000MB
Број на хостирани домени
1
2
1
1
Email адреси
5
10
15
неограничено
POP3 / SMTP
icon checkup1
icon checkup1
icon checkup1
icon checkup1
Дозволени MySQL бази на податоци
5
10
15
10
Дозволени поддомени
5
5
10
15
Контролен панел
Cpanel
Cpanel
Cpanel
Cpanel
Телефонска поддршка / во работни денови
icon checkup1
icon checkup1
icon checkup1
icon checkup1
Поддршка преку email - 24/7
icon checkup1
icon checkup1
icon checkup1
icon checkup1
 

Интернет Хостинг

,