За нас

Multi Press Web е една од услугите на Multi Press Media.

Multi Press Web ви нуди целосна услуга во интернет промоциите за развој на вашата компанија со услугите веб дијзан и интернет хостинг.

Ние сме целосно посветени кон нашите клиенти со соодветна специјализација да крајниот резултат биде успешен маркетинг на секој наш клиент во визуелниот свет.

Со многу успешни клиенти позади нас слободно можеме да кажеме дека го заслужуваме вашето внимание и задача за вашиот бизнис да прерасне и добие соодветна интернет страница

Ви нудиме уметност во графичкиот дизајн кој ќе го надополни вашиот имиџ и апелира до целната публика.

Компании кои се со нас веќе повеќе години и ја имаат нашата доверба се:

Бисер Пром, Виор 2, Тунинг Центар, Ресторан Чардак, Нина Ком. Хазард, Пијано Форте и многу други...