4web

ГОДИШНИ ПАКЕТИ НА УСЛУГИ
ИЗБЕРЕТЕ ПАКЕТ ШТО НАЈМНОГУ ОДГОВАРА НА ВАШИОТ БИЗНИС ​

МИКРО / 99 €

 • Веб страна
 • 1 Галерија (10 слики)
 • Google Локација
 • 1 mail адресa
 • Seo оптимизација
 • Google Analytics
 • Ажурирање 1 пат во год.

Стандард / 299 €

 • Веб страна
 • 5 под страници
 • 2 Галерии (20 слики)
 • 2 Google Локации
 • 5 mail адреси
 • Seo оптимизација
 • Google Analytics
 • Обука и техничка подршка
 • Слајдер
 • Видео
 • Ажурирање 2 пати во год.
 • Контакт форма

Гигант / 459 €

 • Веб страна
 • 10 под страници
 • 5 галерии
 • "Before-You-Go" pop-up
 • Купони за попуст
 • 3 Google Локации
 • 5 mail адреси
 • Seo оптимизација
 • Google Analytics
 • Обука и техничка подршка
 • Слајдер
 • Видео
 • Ажурирање 4 пати во год.
 • Account Manager
 • Контакт форма